#1
Net Framework Offline for Windows 7 ,8.1, 10
NET Framework của Microsoft là một nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. Ngoài ra, .NET Framework quản lý việc thực thi các chương trình được viết dựa trên .NET Framework do đó người dùng cần phải cài .NET Framework để có thể chạy các chương trình được viết trên nền .NET.
Trên các bản Windows mới như 8.1 hay Win 10 đã có sẵn bộ NET Framework, nhưng đó là phiên bản 4. Một số chương trình khi cài đặt vẫn yêu cầu phiên bản thấp hơn như 3.5 hoặc nhỏ hơn. Bạn có thể tải ở bên dưới phù hợp cho Windows đang sử dụng và cài đặt.

Link download ở Google Drive
- Net Framework Win 7:
Net Framework 4.7.2
- Net Framework Win 8.1:
Net Framework 3.5
- Net Framework Win 10:
Windows 10 Build 10240
Windows 10 Version 1511
Windows 10 Version 1607
Windows 10 Version 1703
Windows 10 Version 1709
Windows 10 Version 1803
Windows 10 Version 1809
Link download ở Mshare
Net Framework Win 7:
Net Framework 4.7.2
- Net Framework Win 8.1:
Net Framework 3.5
- Net Framework Win 10:
Windows 10 Build 10240
Windows 10 Version 1511
Windows 10 Version 1607
Windows 10 Version 1703
Windows 10 Version 1709
Windows 10 Version 1803
Windows 10 Version 1809
Chúc các bạn download thành công nhé!
Ngoài ra cá bạn có thể tải các phần mềm hữu ích khác tại đây
 

Các chủ đề có liên quan khác

Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
  • Không có ai đang chat lúc này
    @ hvmaibl: @Thiên do ẩn đuôi mở rông thui chứ có sao đâu bạn!
    Top
    bangit24h