Nguyên lý mạch nguồn foxconn G31MV

grief_to_die

Administrator
Staff member
#1
Sơ đồ mạch của Foxconn G31MV


Bước đầu tiên câng kiểm tra đó là đảm bảo nguồn PSU tốt
Cắm chân nguồn 20/24pin cho mainboard và 4/8pin cấp cho mạch CPU

ICH7: Chipset NAM
Super IO = SIO = IO

FP1 chân 6, là jack bật nguồn
PBTNJ_SIO là lệnh bật nguồn gửi đến IO
Điện áp lấy bằng 5V_SB qua trở R371 4.7k và R97 33ohm
Nối với 1 tụ lọc nhiễu là C462. Tụ lỗi có thể không kích được nguồn, hoặc tự kích nguồn.

Nguồn ATX có tín hiệu Power_Good kí hiệu PWRG_ATX từ chân 8 của jack 20/24 pin cắm vào mainboard
5V_SB ở chân 9 của jack nguồn 20/24pin
5V_SB qua trở R539 nối với tín hiệu PS_ONJ, đi vào chân 16Quá trình 5V_SB thành VCC_Dual cấp cho mosfet nguồn RAM
Q35: 5V_SYS chưa có (chưa mở nguồn)chân S mở mức thấp, thì G ở mức cao, D sẽ không dẫn để có VCC_Dual
Nếu PWOKJ ở mức cao sẽ làm Q38 dẫn -> điểm G của Q33 ở mức thấp vì 5V_SB qua trở R378 1K bị nối GND, khiến 5V_SB qua Q33 sẽ thành VCC_Dual

1543246837716.png
U16 là IC 3 chân, có hình dạng tương tự như các Mosfet Q22 và Q24 ở gần đó
Nhiệm vụ: chuyển 5V_SB thành 3D3V_SB1543245805383.pngU16 hoạt động ngay khi có cấp 220V cho PSU mà chưa cần kích nguồn mainboard. Tức là nếu không có 3D3V_SB thì main sẽ không mở nguồn.
Chân 1-ADJ có tín hiệu 3D3VADJ nối với cầu trở phân áp R361-R366. R361 nối với chân 3-VOUT, R366 nối GND


5V_SYS = 5V_ATXTín hiệu RSMRST

3D3V_SB qua trở R281 (1kOhm) thành RSMRSTJ cấp thẳng cho IO, và đi qua R253 (0 Ohm) tạo thành NB_RSMRSTJ đến chipset Bắc


1543245832840.pngRSMRST cấp vào chân 85 của IO, nếu chân 85 không có áp thì không thể kích nguồn, và SLP_S3 điện áp ở mức cao, PS_On có 5V cấp vào chân 76

Khi kích nguồn PWRON sẽ ở mức thấp
1543245861027.pngĐiều kiện mở nguồn Foxconn G31MV

1. Mạch RTC
2. Tín hiệu RSMRST vào chân 85 của IO
3. Lệnh bật nguồn gửi đến chân 75 của I/O PBTNJ_IO
4. SLP_S3 (ở mức cao trước khi kích nguồn) chân 71
5. I/O gửi lệnh bật nguồn đến chipset
6. PS_ON có điện áp 5V cấp vào chân 76Mạch Clear CMOS (tín hiệu RTC)

Jump Clear CMOS có điện áp VCCRST được cấp từ Pin CMOS VBAT hoặc từ Diot qua đường 3V3 3D3V_SB
VCCRTC qua trở R376 20k để thành VCCRTC_PWR nối ra Clear_CMOS

1543245907205.png

Điều kiện phụ là xung thạch anh và trở 1M


Sau khi kích được nguồn

Đầu tiên, quan tâm đến nguồn RAM
U13 sẽ có 12V_SYS và 5V_SB qua diot D41 rồi
qua R305 cấp vào chân 5 của U13
qua D42 vào chân 1 của U13

SLP_S4 qua R291 1k, qua Q23 có áp, qua Q25 sẽ dẫn, vào chân 7 của U13

Chân 7 có sẽ sinh ra EN, sẽ có tín hiệu ra:
+chân 2-UGATE, điều khiển Q36
+chân 8-Phase
+chân 4-LGATE điều khiển Q29

Kết quả: nắn VCC_Dual ở chân D của Q36 (qua cuộn cảm L37) ra 1D8V_STR (cái này cực kì quan trọng).
Điện áp này sẽ hồi tiếp về chân số 6-FB qua R308 82.5ohm, và qua tiếp R304, R292 tạo thành tín hiệu 1D8V_GPIO13 và 1D8V_GPIO14 (có thể cắt 2 con trở này đi)


1543245973713.png


Tiếp tục nắn nguồn RAM 1D8V_STR thành nguồn phụ bằng IC chia áp U15
1D8V_STR và chân 1-VIN của U15
Chân 3 là chân tuyến tính, sẽ bằng chân 4-VOUT là chân ra
Cặp trở phân áp R341+R326 chia đôi điện áp 1D8V_STR thành 0.9V vào chân 3. Vậy là chân 4 ra 0.9V ra nguồn phụ RAM VTT_DDR

Chú ý đến IC U14 LV324
IC này có 14 chân, điều khiển Q24, Q22 và Q11Mạch 1D5V_SYS nguồn hệ thống
3D3V_SB qua cầu trở phân áp R343+R347 ra điện áp tuyến tính so sánh 1D5V_REF 1.5V vào chân 3 của U14
Chân 1 của U14 sẽ ở mức cao (khoảng hơn 3V) đi vào chân G của Q24 để nắn 1D8V_STR (lấy từ nguồn RAM) nắn ra chân S tạo thành 1D5V_CORE, đồng thời qua trở R355 1k hồi tiếp về chân 2 của U14
Nếu đầu vào chân 3 tăng/sụt, thì đầu ra 1D5V_CORE từ chân S của Q24 cũng tăng/sụt (tỉ lệ thuận)

1543246108131.png1D5V_CORE thì sẽ nắn tiếp thành 1.05V
3D3V_SB qua cầu trở phân áp R324+R342 ra điện áp tuyến tính so sánh 1D05V_REF 1.05V vào chân 5 của U14
Chân 7 của U14 sẽ ở mức cao (khoảng 3V) đi vào chân G của Q22 để nắn 1D5V_CORE nắn ra chân S tạo thành 1D05V_SYS, đồng thời qua trở R325 1k hồi tiếp về chân 6 của U14
Nếu đầu vào chân 5 tăng/sụt, thì đầu ra 1D05V_SYS từ chân S của Q22 cũng tăng/sụt (tỉ lệ thuận)

1543246131714.pngNguồn 1.25V chạy IC độc lập tương tự như nguồn RAM
1D25V cấp cho chipset Bắc với U9, Q16 và Q17 có nguyên lý giống như U13 nguồn RAM 1D8V_STR

1543246169295.pngFSB_VTT 1.2V nguồn phụ

1D5V_CORE đi qua R319 470ohm vào chân B của Q26, làm Q26 dẫn
Q26 dẫn làm Q29 khóa, sẽ bảo toàn được 1.2V cấp vào chân 10 của U14, lấy từ 3D3_SB qua cặp trở phân áp R352+R346
chân 10 của U14 là chân so sánh tuyến tính
Có 1.2V đi vào chân 10 thì sẽ có tín hiệu từ chân 8 tới Q11 để nắn 1D8V_STR (nguồn RAM) thành 1.2V FSB_VTT
Q11 nằm ở vị trí giữa IO, chipset Bắc, socket CPU và đế cắm SYS_FAN
FSB_VTT qua R320 1k sẽ về chân 9 là chân hồi tiếp

1543246209450.png

FSB_VTT cấp cho socket_CPU, đồng thời tạo thành tín hiệu VTT_PWGD EN cho IC_VCORE

VTT_OUT_RIGHT chính là VDF_SB qua trở
VTT_OUT_RIGHT qua trở R247 và chân B của Q20, làm Q20 dẫn
Q20 dẫn sẽ làm Q18 khóa
Q18 khóa sẽ bảo toàn được VTT_PWRGD
VTT_PWRGD
qua điểm nối CP9 tới VRM_EN, đến chân 32 của IC VCORE RT8841

1543246232307.png

Nếu có các mức 1.8V 1.5V 1.05V mà mất VRM_EN thì xả bỏ Q18

Điều kiện IC VCORE RT8841 hoạt động
Có lệnh VRM_EN vào chân 32 để bật nuôi nguồn 12V, bản thân IC sẽ sinh ra tín hiệu nguồn VCORE ở các chân VID0 đến VID7. Có VCORE sẽ cấp về cho Socket, đồng thời xất VRMPWRGD đi vào chân 18 của IC Clock
3D3V_CLK đi qua trở R124 tạo thành tín hiệu VRMPWRGD

1543246271336.pngPWRG_ATX (tín hiệu báo nguồn tốt) cấp vào chân 95 của IO bằng 5V thì chân 32 của IO xuất ra tín hiệu PWRGD_3V cấp cho cả Nam và Bắc
Đến khi này, chip Nam sẽ tạo ra tín hiệu PCIRST PCI_Reset
Có PCIRST, chip Nam tiếp tục tạo ra PLTRST cho chip Bắc, IO
Sau đó IO sẽ tạo tín hiệu RST cho VGA, LAN, IDE, PCI, PCIe
Sau đó, Chip Nam tạo tín hiệu ICH_PWRGD cấp về cho socket thành tín hiệu CPU_PWRGD
Chip Nam sinh ra lệnh DMI chi chip Bắc, sau đó chip Bắc sinh ra tín hiệu CPURST

1543246392684.png


Tài liệu mình chỉ thu thập được đến đây, hi vọng các bạn có đam mê phần cứng máy tính có thể đọc và hiểu, hi vọng sẽ sớm có các đóng góp hữu ích bổ sung của các bạn.
 
Sửa lần cuối:

Các chủ đề có liên quan khác

Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
  • Không có ai đang chat lúc này
    Chưa có nội dung nào trong phòng chat. Bạn có muốn là người đầu tiên tham gia?
    Top