Lỗi khi truy cập share giữa các máy win 7 máy in .khi máy truy cập đặt pass

#1
Xử lý: gõ bất cứ chữ vào ô user còn pass bỏ trống bấm ghi nhớ ko gõ administrator sẽ không ghi nhớ được
5-3-768x431.jpg
 
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
  • Không có ai đang chat lúc này
    @ levanhoa1: :D tết vui vẻ nhé cả nhf
    Top
    bangit24h