Khi bạn gặp các thánh ghiền CUSTOMIZE (giật tít tí ^^)

#1
1. Dạng bình thường (Manjaro Linux - Desktop Environtment: Gnome 3)

2. Cũng bình thường nốt (? - Desktop Environtment: KDE)

3. Ai cũng làm được (Vọc riết rồi không còn thấy cái nào hay nữa hết /(ㄒoㄒ)/~~) (Manjaro Linux - Desktop Environtment: Gnome 3)

4. Nói sao ta?? Khoái kiểu này nhất (Manjaro Linux - i3wm)

5. Sim Bồ Y Da Béd (Manjaro Linux - i3wm)

Vọc riết rồi không còn thấy cái nào hay nữa hết /(ㄒoㄒ)/~~
Các bác có kiểu nào hay không cho em học hỏi tí cho đỡ chán với nha


Nguồn: chọn lọc từ Manjaro Linux Forum
 
Last edited:
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
    There are no messages in the chat. Be the first one to say Hi!
    Top