IC-SIO IT8718, IT8712, IT8720, IT8728 điều kiện cần khi kích nguồn

grief_to_die

Administrator
Staff member
#1
1545918429211.png


Đo các chân tín hiệu của IC SIO
-Chân 102 (-SLP_S3) =3v3 lệnh từ ICH gửi về
-Chân 103 (PWRBTW) =3v3 lệnh từ ICH gửi về
-Chân 106 (-PWRBTW) =2v5 đến 5v lệnh kích nguồn
-Chân 107 (-PSON) =3v3 đến 5v lệnh từ dây xanh lá (14) của nguồn ATX gửi về
-Chân 116 (RSMRST) =3v3 SIO mở lệnh báo về ICH

Khi kích được nguồn, mainboard hoạt động, SIO sẽ mở lệnh cấp đến các nguồn thứ cấp như RAM, CPU, GMH, LAN, Sound,..... Đồng thời các nguồn thứ cấp hoạt động tốt sẽ báo về SIO các lệnh VIN
HM_VIN0 từ VCORE
HM_VIN1 từ V_DIMM
HM_VIN2 từ +12V
HM_VIN3 từ Vcc
HM_VIN4 từ CPUVTT
HM_VIN5 từ VAXG
HM_VIN6 từ V_1P05_PCH
 
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
    There are no messages in the chat. Be the first one to say Hi!
    Top