Hướng dẫn activate Windows 10 mọi phiên bản sử dụng CMD

#1
fRi7fmO.jpg

Yêu cầu: Máy tính phải được kết nối mạng
Kích hoạt Win 10 (Áp dụng cho Windows 10 Pro)
Đối với Windows 10 Pro mới cài xong chưa sử dụng phần mềm thuốc
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
  slmgr.vbs -ipk KXGJN-GM78P-PX3RH-MC9MM-YWRDB
  slui 3
3. Có bảng thông báo nhập key hiện lên, nhập 1 trong số các key phía dưới vào:
  6BQNY-KD3RV-WPMFH-W867M-JK7QQ
  VQH9K-FCHG4-J4JQP-3V7FJ-WXW2J
Đối với Windows 10 Pro đã sử dụng phần thuốc
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
  slmgr.vbs /ckms
  slmgr.vbs /upk
  slmgr.vbs /cpky
  slmgr.vbs /rilc
  slmgr.vbs -ipk KXGJN-GM78P-PX3RH-MC9MM-YWRDB
  slui 3
3. Có bảng thông báo nhập key hiện lên, nhập 1 trong số các key phía dưới vào:
  6BQNY-KD3RV-WPMFH-W867M-JK7QQ
  VQH9K-FCHG4-J4JQP-3V7FJ-WXW2J
Kích Windows 10 Tất cả các phiên bản bằng key KMS
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: 
  slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
  slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
  slmgr.vbs /ato
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: 
  slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
  slmgr.vbs /ato
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: 
  slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
  slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
  slmgr.vbs /ato
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: 
  slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
  slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
  slmgr.vbs /ato
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: 
  slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
  slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
  slmgr.vbs /ato
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: 
  slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
  slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
  slmgr.vbs /ato
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: 
  slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
  slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
  slmgr.vbs /ato
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: 
  slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
  slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
  slmgr.vbs /ato
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: 
  slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
  slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
  slmgr.vbs /ato

Kích hoạt thành công hay không phụ thuộc vào server kích hoạt còn hoạt động hay không
Trong trường hợp Server kích hoạt không còn hỗ trợ kich hoạt thì các bạn thay server và kích hoạt lại như sau (Áp dụng cho tất cả các phiên bản):


Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lênh: 
  slmgr.vbs /skms 54.223.212.31
  slmgr.vbs /ato
Hoặc

Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lênh: 
  slmgr.vbs /skms kms.chinancce.com
  slmgr.vbs /ato
Nếu kích hoạt thất bại hãy mở CMD (admin) nhập lần lượt các lệnh phía dưới sau đó khởi động lại máy và làm lại từ đầu:
Code:
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lênh:
  slmgr.vbs /ckms
  slmgr.vbs /upk
  slmgr.vbs /cpky
  slmgr.vbs /rilc
Nguồn: Một nơi nào đó lâu rồi không nhớ
 
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Help Users
 • No one is chatting at the moment.
  There are no messages in the chat. Be the first one to say Hi!
  Top