HD: Tắt Cortana và Windows Defender update 10/11/2018

#1
Last Updated: 10/11/2018 :coffee::coffee:

1. Cortana :devilish:

Cách 1: Không dùng Windows 10 ;)
Cách 2: Dùng Windows 10 Enterprise LTSC (y)

Cách 3: Chỉnh sửa Registry (Updating...) :unsure:

Cách 4: Chỉnh sửa Group Policy :love:

B1: Nhấn WIN+R > Gõ "gpedit.msc" > Nhấn OK/Enter (y)
Annotation 2018-11-10 124225.jpg
.

B2: Chọn Administrative Templates trong Computer Configuration (khung bên trái) :sleep:
Annotation 2018-11-10 135540.jpg


B3: Chọn Menu Action > Filter Options... > Chọn Enable Keyword Filters > Nhập "cortana" > Nhấn OK :oops:
Annotation 2018-11-10 130352.jpg

Annotation 2018-11-10 124445.jpg


B4: Nhấn đúp Administrative Templates > Nhấn đúp Windows Components > Chọn Search > Nhấn đúp Allow Cortana (khung bên phải) :cool:
Annotation 2018-11-10 125532.jpg


B5: Chọn Disabled > Nhấn OK > Restart (khởi động lại máy tính) > Đã xong :ROFLMAO:
Annotation 2018-11-10 130812.jpg


2. Windows Defender :whistle:
Updating...:cry:
 
Sửa lần cuối:

Các chủ đề có liên quan khác

Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
  • Không có ai đang chat lúc này
    Chưa có nội dung nào trong phòng chat. Bạn có muốn là người đầu tiên tham gia?
    Top