Ghost Windows 7 Ultimate [ 32 & 64Bit - Full Driver + No Soft ] Nguyên Gốc

#1
THÔNG TIN BỘ GHOST

 • Được làm từ bộ cài Windows 7 Ultimate SP1 x32 & x64 nguyên gốc
 • Không lượt bỏ bất kỳ thành phần nào, không tùy chỉnh không cá nhân hóa windows giúp win ổn định
 • Windows đã được Active hoặc crack trước khi tạo ghost
 • Tích hợp Driver WanDrv6_Win7.x64_6.5.2015.0615 ổn định, nhận diện tôt phần cứng và cài đầy đủ Driver cho đa số cấu hình máy hiện nay.
CÁC SOFT ĐÃ ĐC CÀI

 • WinRAR 5.30
 • Microsoft .NET Framework 4.6
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64)
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86)
Bản Full Driver No Soft 32 Bit

https://www.fshare.vn/file/MFW2AZUYZTXU

MD5 : 51D7E767 - B58A4256 - 99DBA9EF - 38AB611B

Bản Full Driver No Soft 64 Bit

https://www.fshare.vn/file/16IR1KJQQ6GH

MD5 : 8C85709A - 2F36EB7A - 058A115C - D95D1B75 
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
 • Không có ai đang chat lúc này
  @ hvmaibl: @Thiên do ẩn đuôi mở rông thui chứ có sao đâu bạn!
  Top
  bangit24h