#1
Thông tin về bản ghost
- Được làm từ bộ cài Win 10 1803 August 2018 (OS Build 17134.228) được Microsoft phát hành mới đây, lược bỏ Apps không cần thiết và giữ lại Windows Defender
- Add Full Font Abc_Vni, Office 2016 căn chỉnh chuẩn văn phòng
- Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
- Windows và Office mình không để tự động active. Các bạn có thể active dùng tool tại C:\Extra. Nên sử dụng Hwiden.mk3 để lấy bản quyền cho windows 10.
- Bản ghost không cá nhân hóa bất kì thành phần nào.


Link Download Windows 10 Version 1809 Full Soft ở Google Drive
- Win10x86.1809 Pro – Full Soft.GHO
4.2 GB
- Win10x64.1809 Pro – Full Soft.GHO 5.36 GB
- UEFI Win10x64.1809 Full – No Soft.tib 5.1GB
Link Download Windows 10 Version 1809 Full Soft ở MSHARE
- Win10x86.1809 Pro – Full Soft.GHO
4.2 GB
- Win10x64.1809 Pro – Full Soft.GHO 5.36 GB
- UEFI Win10x64.1809 Full – No Soft.tib 5.1GB
Mã MD5
x86 – 645E0786 – BA3521A8 – 480A4CEC – A5222C71
x64 – 7A121A20 – 708E47DC – 729E4986 – A4A73EB3
TIB – 5FEFC7DD – A58698A8 – 4F3A742C – 3E8A6C7C

* Chú ý
 • Sau khi download, hãy check md5 chính xác trước khi ghost.
 • Trong quá trình sử dụng hãy thực hiện dọn rác, tối ưu, chống phân mảnh với HDD để windows hoạt động tốt nhất
 • Bản ghost mình đã tắt Windows Update để hoạt động tốt nhất. Nếu các bạn muốn bật hãy vào Run gõ gpedit.msc truy cập theo đường dẫn “Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update” click “Configure Automatic Updates” và Enabled
 • Windows Defender trong bản ghost mặc định mình đang tắt. Bạn nào muốn sử dụng thì hãy vào C:\Extra chạy file Turn_On_Windows_Defender sau đó khởi động lại là Windows Defender kích hoạt trở lại.
- Bản ghost mình đã tắt Windows Defender và Windows Update. Nếu bạn nào cần mở hãy sử dụng công cụ ở bài viết này.
- Cách active win 10 và office xem ở bài viết này

Các bạn có tham khảo các file ghost mới nhất tại đây
 
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
 • Không có ai đang chat lúc này
  @ hvmaibl: @Thiên do ẩn đuôi mở rông thui chứ có sao đâu bạn!
  Top
  bangit24h