Đưa taskbar icons vào giữa thanh taskbar

#1
0.png

1. Bật "small taskbar buttons" > ON (Có thể bỏ qua)
1.png


2.png


2. Right Click vào Taskbar > Toolbars > New toolbar... > Chọn 1 folder trống
3.png


4.png


3. Right Click vào Taskbar > Lock the taskbar (loại bỏ dấu tích)
5.png


4. Bước này xem gif cho dễ hiểu
ezgif-1-c50b1146ec9b.gif


5. Right Click vào Taskbar (chỗ tên folder) > Bỏ tick "Show title" (Có thể bỏ qua)
6.png


6. Right Click vào Taskbar > Lock the taskbar

DONE ^0^
 
Tạo bởi Các chủ đề có liên quan khác Diễn đàn Trả lời Ngày gửi
grief_to_die Chia sẻ ROM và và Application 0

Các chủ đề có liên quan khác

Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
  • Không có ai đang chat lúc này
    Chưa có nội dung nào trong phòng chat. Bạn có muốn là người đầu tiên tham gia?
    Top