Các Trường hợp lỗi khi share qua mạng lan

#1
I, Đối với win 7
Hay trục trặc nhất là share dữ liệu giữa các laptop win 7 với nhau hay máy bàn với laptop: thực hiện trên máy ta muốn truy cập


1: lỗi logon failure: account currently disable. thường thì do tài khoản Guest bị dis.
giải pháp: vào enable guest lên


1-1-768x431.png

2: lỗi logon failure: the user has not been granted logon type at this computer.
2-1-768x431.jpg


1. Bấm Start –> chọn Control Panel –> chọn Administrative Tools –> chọn Local Security Policy
2. Chọn Local Policies –> chọn User Rights Assignmen
3. Bấm chọn Access this computer from the network , bạn kiểm tra xem nhóm Everyone phải có trong đó Bấm chọn Deny access to this computer from the network, bạn phải gỡ bỏ nhóm Everone và Guest trong phần này
4. Sau đó vào run gõ lệnh: gpupdate /force
5. Access vào lại là được.
II, Đối với win 10
48420717_2222179338052185_584739830047440896_n.png

Trường hợp bạn chia sẻ thư mục hoặc máy in qua mạng Lan,sử dụng win 10. nhưng máy tính của bạn khi truy cập vào Folder được chia sẻ thì xuất hiện thông báo lỗi "You can't access this shared folder because your organization's security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network."
-------------------
vào run gõ: regedit
Cách 1: Chỉnh sửa registry

Giá trị đăng ký mặc định:
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ LanmanWorkstation \ Parameters]
“AllowInsecureGuestAuth” = dword: 0
sửa lại thành số 1:
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ LanmanWorkstation \ Parameters]
“AllowInsecureGuestAuth” = dword: 1
cách 2:
Opened the Runwindow (Win + R) and typed gpedit.msc to open the Local Group Policy Editor.Navigated to Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> Lanman Workstation and selected the Enable insecure guest logons as shown in the below screenshotBy default it was disabled and I have enabled the policy

Click OK to apply the policy and tried to access the shared network drive.
 
Sửa lần cuối:

Các chủ đề có liên quan khác

Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
  • Không có ai đang chat lúc này
    Chưa có nội dung nào trong phòng chat. Bạn có muốn là người đầu tiên tham gia?
    Top