(By Ghost Talent ) Ghost Win 7 2018 – Full Soft, No & Full Driver Không Cá Nhân Hóa

#1
Thông tin về bản Ghost Win 7 mới nhất

 • Được làm từ Windows 7 Ultimate nguyên gốc từ Microsoft tích hợp IE 11
 • Bản ghost win 7 đã được tối ưu, tinh chỉnh, service… để đạt hiệu suất cao nhất
 • Sử dụng Easy Sysprep 4.5 và EasyDrv7 7.18.1122.2 mới nhất để có thể khắc phục được thiếu driver đặc biệt trên các dòng máy đời mới. Bản ghost no driver sẽ không tích hợp EasyDrv7
 • Bản ghost mình để @ctive khi cài đặt. Nếu sau khi ghost mà chưa @ctive thì hãy truy cập C:\Extra để dùng tool @ctive nhé
 • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows.
Hình ảnh của bản Ghost Win 7 32bitDownload Ghost Win7 Full Driver

FSHARE.VN

x64 - FD326591 - 20187890 - DF24281E - B5D1D0C7
x32 - BC3DDAF8 - 6BD549AD - BE58A712 - 4923450D


Download Ghost Win7 No Driver

FSHARE.VN

x64 - 9CE2A5CB - BFA8F92F - CEEC919F - 7456FFEE
x32 - 5FCD197B - 387964A5 - 0D94EA47 - CAECC6C1 
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
 • Không có ai đang chat lúc này
  @ hvmaibl: @Thiên do ẩn đuôi mở rông thui chứ có sao đâu bạn!
  Top
  bangit24h