grief_to_die

Administrator
Staff member
#1
Sau khi cài đặt một phần mềm mới để làm việc và mở chạy, bạn bỗng nhiên nhận được một thông báo thiếu file .dll
Mặc dù lên mạng tìm kiếm và tải file .dll đó và bỏ vào System32 nhưng rồi lại nhận được thông báo thiếu những file khác có tên gần giống như thế

1562831336091.png

Đây là ví dụ cơ bản về các tình huống thiếu các thư viện mở rộng chứa các file .DLL do Windows không được update đầy đủ.
Lý do Windows thường bị tắt update rất đơn giản, đó là vì phải chờ đợi update quá lâu, ảnh hưởng đến công việc. Nhưng nếu không update thì phải làm sao để chạy được các chương trình báo lỗi thế kia.

All in One Runtimes là một công cụ, chính xác thì là một file cài đặt trọn gói, chứa hầu hết các thư viện .DLL hỗ trợ các phần mềm làm việc hiện hành. Nó bao gồm

 • Allgemeine Runtime Dateien
 • .NET Framework Full Version
 • Java Runtime Environment 8 Update
 • DirectX 9.0c Additional files
 • Microsoft Visual C ++ runtimes
 • Microsoft Visual J # 2.0 SE
 • Adobe Flash Player
 • Shockwave Player
 • Silverlight

1562835455371.png

Công cụ này hỗ trợ rất đắc lực cho những phần mềm cần các thư viện đồ họa và thư viện lập trình bổ sung.
Phần mềm đồ họa như Cad, Corel thì cần DirectX 9
Những phần mềm quản lý thì thường cần Java và Flash Player
Các phần mềm điều khiển lập trình qua cổng COM/RS232, USB có thể cần Visual C++, Framework.
...v.v...

Link tải bản 2.4.8 Google Drive Fshare.vn 382MB

Link tải bản 2.4.7 Google Drive Fshare.vn 374MB
 
Last edited:
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Help Users
 • No one is chatting at the moment.
  There are no messages in the chat. Be the first one to say Hi!
  Top