1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải giành cho SV

hvmaibl

Moderator
#1


Bước 1: tải phần mềm lập trình trên website như notepad++, turbo c, dev C, Code block, visual studio…
Bước 2. Mở phần mềm ra, đặt các thông số phù hợp và bắt tay vào code các bài tập dưới đây
Số lượng bài tập mà bạn kiên trì làm được sẽ tăng mức độ được săn đón bởi các công ty lớn, độ tôn trọng và tiền lương bạn kiếm được trong nay mai (tương lai).

Link tải bài tập: tại đây
Nếu các bạn không biết cách download thì xem hướng dẫn chi tiết ở video này:
Link xem đáp án (Click vào xem thôi!)
Chương 1:

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n
Bài 2: Tính S(n) = 1^2 + 2^2 + … + n^2
Bài 3: Tính S(n) = 1 + ½ + 1/3 + … + 1/n
Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n
Bài 5: Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n + 1)
Bài 6: Tính S(n) = 1/1×2 + 1/2×3 +…+ 1/n x (n + 1)
Bài 7: Tính S(n) = ½ + 2/3 + ¾ + …. + n / n + 1
Bài 8: Tính S(n) = ½ + ¾ + 5/6 + … + 2n + 1/ 2n + 2
Bài 9: Tính T(n) = 1 x 2 x 3…x N
Bài 10: Tính T(x, n) = x^n
Bài 11: Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 + … + 1.2.3….N
Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … + x^n
Bài 13: Tính S(n) = x^2 + x^4 + … + x^2n
Bài 14: Tính S(n) = x + x^3 + x^5 + … + x^2n + 1
Bài 15: Tính S(n) = 1 + 1/1 + 2 + 1/ 1 + 2 + 3 + ….. + 1/ 1 + 2 + 3 + …. + N
Bài 16: Tính S(n) = x + x^2/1 + 2 + x^3/1 + 2 + 3 + … + x^n/1 + 2 + 3 + …. + N
Bài 17: Tính S(n) = x + x^2/2! + x^3/3! + … + x^n/N!
Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!
Bài 19: Tính S(n) = 1 + x + x^3/3! + x^5/5! + … + x^(2n+1)/(2n+1)!
Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n
Bài 21: Tính tổng tất cả các “ước số” của số nguyên dương n
Bài 22: Tính tích tất cả các “ước số” của số nguyên dương n
Bài 23: Đếm số lượng “ước số” của số nguyên dương n

Còn rất nhiều do bài viết có giới hạn nên không thể gửi thêm các bạn tiếp tại đây

Đừng copy hay mất thời gian Save về máy rồi để đó. Tốt nhất là lao vào làm từng bài tập 1. Nhiều bạn lưu về máy rồi chẳng bao giờ ngó đến, như vậy phí thời gian lắm.:)) :(
Ngoài ra các bạn có thể tác các phần mềm hữu ích khác tại đây
Tham gia nhóm chia sẽ phần mềm trên facebook: https://www.facebook.com/groups/255116492090650
 
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Thông tin hỗ trợ thành viên
  • Không có ai đang chat lúc này
    Chưa có nội dung nào trong phòng chat. Bạn có muốn là người đầu tiên tham gia?
    Top