ghost iso win 10 pro 2004 full soft

  1. hvmaibl

    Tải Ghost ISO Win 10 Pro 2004: Bản v5.0 No Soft & Full Soft 2020

    1. Thông tin Ghost ISO Win 10 Pro 2004 v5.0 Được làm từ bộ cài Windows 10 2004 19041.208 chính chủ Microsoft Do là bản GHOST ISO nên mọi người có thể Bung File Ghost giống như Cài Win bình thường vậy đó. Tức là có thể cài cài qua Rufus, WinToHDD, WinNTSetup, Mini Windows, WinPE,… nói chung Cài...
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
    There are no messages in the chat. Be the first one to say Hi!
    Top