Search results

  1. Q

    Phishing - phương pháp chiếm đoạt tài khoản thường gặp nhất

    Thuật ngữ gốc tiếng Anh: phishing, biến thể từ fishing, nghĩa là câu cá (có thể ảnh hưởng từ chữ phreaking, nghĩa là cách sử dụng đường dây điện thoại của người khác để không phải trả phí), ám chỉ việc "nhử" người dùng tiết lộ thông tin mật. Phishing không hề mới mẻ, kỹ thuật tấn công lừa đảo...
Phòng chat chung của diễn đàn IT-24H
Help Users
  • No one is chatting at the moment.
    There are no messages in the chat. Be the first one to say Hi!
    Top